Pierwsze paczki żywnościowe FEAD

Pragnąc realizować Jezusowe wezwanie „głodnych nakarmić”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczął realizacje programu FEAD. Ubodzy, najbardziej potrzebujący otrzymali już pierwsze paczki żywnościowe w ramach programu FEAD. Kilka tysięcy osób z miasta Częstochowy oraz z terenu Archidiecezji Częstochowskiej z nadzieją mogą patrzeć w przyszłość, mając świadomość tego, że na stole nie zabraknie podstawowych produktów żywnościowych.