Home

FORMULARZ WYROBIENIA LEGITYMACJI
WOLONTARIUSZA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ

UWAGA: Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól. Wpisz uważnie wszystkie dane i sprawdź przed ich wysłaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z siedzibą przy ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wydania legitymacji Wolontariusza Szkolnego Koła Caritas.
Potwierdzam prawdziwość danych wpisanych w powyższym formularzu.
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią oraz Klauzuli informacyjnej oraz Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z siedzibą przy ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wydania legitymacji Wolontariusza Szkolnego Koła Caritas.

UWAGA: Aby wysłać formularz wymagane jest zaznaczenie wszystkich czterech powyższych pól.

Wróć do strony Caritas