Regulamin

Regulamin wydawania legitymacji wolontariusza Szkolnego Koła Caritas

1. Regulamin określa warunki skorzystania z formularza internetowego w celu wyrobienia legitymacji Wolontariusza Szkolnego Koła Caritas.

2. Warunkiem skorzystania z usługi jest dostęp do urządzenia dającego możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej.

3. Pierwsza legitymacja wydawana jest nieodpłatnie po dołączeniu wolontariusza do Szkolnego Koła Caritas.

4. Wolontariusz uzupełnia swoje dane w formularzu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Legitymacja będzie wyrobiona w terminie 30 dni. Wolontariusz odbiera legitymację osobiście u Opiekuna Szkolnego Koła Caritas.

5. Okres ważności legitymacji Wolontariusza trwa do 30 września roku, w którym Wolontariusz dołączył do Szkolnego Koła Caritas. Przedłużenie terminu ważności legitymacji na kolejny rok będzie następowało poprzez naklejenie hologramu na legitymację przez Opiekuna Szkolnego Koła Caritas.

6. W przypadku zgubienia, zniszczenia, utraty legitymacji Wolontariusz zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Opiekunowi Szkolnego Koła Caritas i wyrobienia duplikatu legitymacji.

7. Duplikat legitymacji wydawany jest odpłatnie. Opłata wynosi 10 zł.

8. Wolontariusz ma prawo zrezygnować z usługi wyrobienia legitymacji poprzez rezygnację z wypełnienia formularza lub poprzez zgłoszenie rezygnacji z wyrobienia legitymacji drogą elektroniczną na adres: caritas@caritas.czest.pl lub pod numerem telefonu +48 (34) 368 05 82, jeżeli uprzednio formularz internetowy został wypełniony.

9. Wolontariusz ma prawo zgłosić reklamację, jeśli Caritas Archidiecezji Częstochowskiej nie wykonał lub nienależycie wykonał usługę wyrobienia legitymacji.

10. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu +48 (34) 368 05 82, drogą elektroniczną na adres: caritas@caritas.czest.pl lub na adres pocztowy siedziby Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

11. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko, adres pocztowy bądź mailowy oraz przyczynę reklamacji.

12. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.