Pierwsze paczki żywnościowe FEAD

Pragnąc realizować Jezusowe wezwanie „głodnych nakarmić”, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej rozpoczął realizacje programu FEAD. Ubodzy, najbardziej potrzebujący otrzymali już pierwsze paczki żywnościowe w ramach programu FEAD. Kilka tysięcy osób z miasta Częstochowy oraz z terenu Archidiecezji Częstochowskiej z nadzieją mogą patrzeć w przyszłość, mając świadomość tego, że na stole nie zabraknie podstawowych produktów żywnościowych.

Pomoc żywnościowa FEAD

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. Obecna edycja trwa do września 2021 roku, a pierwsze paczki są wydawane od marca br.

Karty pomocy charytatywnej „Na codzienne zakupy”

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje Program pomocy charytatywnej dla najuboższych seniorów w postaci KARTY „Na codzienne zakupy”, umożliwiającej zakup artykułów spożywczych, artykułów higienicznych oraz środków czystościowych w sklepach Biedronka (Karta będzie doładowana w kwocie 150 zł miesięcznie).

Twój 1% to ich oddech

Ponad 1,3 tys. koncentratorów tlenu udało się zakupić dzięki pieniądzom podatników przekazujących 1% swojego podatku dochodowego za lata 2011–2019 na rzecz Caritas Polska. Ze sprzętu korzystają chorzy w całej Polsce. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, czas na decyzję o wsparciu konkretnej organizacji podatnicy mają do końca kwietnia.