Współpraca z Wojewodą Śląskim w Zakresie Pomocy Społecznej na rok 2022

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej dzięki współpracy z Wojewodą Śląskim w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025 realizuje obecnie 3 zadania publiczne w zakresie wspierania działań mających na celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością.

Centrum Wsparcia Międzynarodowego

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej otrzymał środki rezerw z Funduszu Pracy w wysokości 858 600 złotych na realizację projektu Centrum Wsparcia Międzynarodowego wybranego w konkursie ofert pn. Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023. Celem projektu jest integracja cudzoziemców na rynku pracy i w społeczeństwie. Bardzo dziękujemy i przystępujemy do działania!…

Obudź w sobie radość!

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest ważna. Czy wiesz, że… Dane Komendy Głównej Policji z listopada 2021 roku wskazują na drastyczny wzrost prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat (1339, tj. pół tysiąca więcej niż w 2020 roku), czyli każdego dnia mniej więcej czworo dzieci uznaje, że nie chce żyć.…

Kolejna edycja programu „Na codzienne zakupy”

Nawet co piąty senior bywa głodny. Z pomocą przychodzą Caritas i Fundacja Biedronki. Rozpoczęła się kolejna edycja programu „Na codzienne zakupy” wspierającego osoby starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. W jego ramach potrzebujący seniorzy otrzymują kartę na zakupy do Biedronki.

Zdrowa Głowa – trwa akcja promująca zdrowie psychiczne

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, w niedzielę 24 kwietnia, podczas I Dnia Dobra, inaugurował akcję promującą pod hasłem Zdrowa Głowa. Program ma na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży . W trakcie imprezy plenerowej połączonej z koncertem Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej w Częstochowie, Caritas poruszył ważny temat uwrażliwiania rodziców oraz społeczeństwa na problemy dzieci…

Niepełnosprawni z Ukrainy w Caritas Częstochowa

Częstochowska Caritas gości w swoich mieszkaniach pomocniczych w Częstochowie oraz w Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie osoby niepełnosprawne wraz z ich rodzinami, które – po  wybuchu wojny na Ukrainie – przybyły do Polski. Dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z  niepełnosprawnością” w wysokości 87 200 złotych współfinansowane są…

Centrum Kryzysowe Pomocy Ukrainie

Informujemy, iż w Częstochowie działa już Centrum Kryzysowe dla Ukrainy. adres: ul. Ogrodowa 24/44 (wejście od ul. Piotrkowskiej) tel. 506 394 592 e-mail: ukraina@caritas.czest.pl Komunikacja w jęz. polskim i ukraińskim. Інформуєми, що в Ченстохові вже діє Центр Криизисовий для України  Адрес: ul. Ogrodowa 24/44 (вхід від вулиці Piotrkowskiej) Тел: +48 506 394 592 Ел. Адрес:…

Gotowi na „Pomoc dla Ukrainy”

Wojska rosyjskie wkraczające do Ukrainy, ostrzał przedszkoli, szkół i domów w Donbasie – takie doniesienia o eskalacji napięcia niosą konieczność natychmiastowej reakcji. Caritas Polska przekazuje 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.