Integracyjny DZIEŃ DZIECKA

Stworzenie dla dzieci różnych kultur przestrzeni do poznania i integracji – taki cel gromadzi, po raz drugi, wszystkich zaangażowanych w organizację Integracyjnego Dnia Dziecka. Kolejna edycja tego wydarzenia, pokazuje że społeczne zaangażowanie wielu podmiotów na rzecz dzieci nie gaśnie. Dzień Dziecka patronatem honorowym objęli JE Wacław Depo – Metropolita Częstochowski oraz  Sz. P. Jarosław Wieczorek…

Karty NA CODZIENNE ZAKUPY

„Na codzienne zakupy”. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Caritas Polska oraz Fundacja Biedronki udziela Seniorom wsparcia w zmaganiu z ubóstwem i samotnością. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej udziela pomocy 350 Seniorom z terenu Archidiecezji Częstochowskiej w formie kart przedpłaconych do sieci sklepów Biedronka w ramach programu „Na codzienne zakupy”. Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 185 zł miesięcznie przez…

Rusza Podprogram 2021 PLUS Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ).

Z radością informujemy, że rusza tegoroczna edycja pomocy żywnościowej, która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Razem możemy więcej!

Informujemy, że po raz kolejny rozpoczęliśmy realizację projektu charytatywnego dofinansowującego zakup leków oraz innych wyrobów medycznych dla osób potrzebujących. To już XI edycja Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! oraz kolejny rok współpracy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej z DOZ Fundacją dbam o zdrowie. Projekt dedykowany jest dla osób ubogich, samotnych, bezdomnych, seniorów osób przewlekle chorych, którzy mają…

Partnerstwo Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Fundacji Biedronki na rzecz rozwoju pomocy żywnościowej osobom potrzebującym

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wraz z końcem kwietnia sfinalizował realizację Programu „Żywnościowy SOS” we współpracy z Fundacją Biedronki. Celem Programu było wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia najbardziej wrażliwych grup społecznych. Fundacja Biedronki przekazała Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wsparcie w postaci e-kodów na zakupy do…

Syria i Turcja: Caritas Polska przystępuje do długofalowej pomocy po trzęsieniu ziemi

Po trzęsieniu ziemi, które 6 lutego uderzyło w Turcję i Syrię, Caritas Polska zebrała dla poszkodowanych 11 mln zł od polskich darczyńców. Potrzeby są nadal ogromne – w samej Syrii ponad 900 tys. ludzi pozostaje bez dachu nad głową. Po przekazaniu pierwszych transz niezbędnej pomocy żywnościowej, medycznej i humanitarnej przygotowujemy się do długofalowego wspierania Syryjczyków…

Zapisy na kolonie 2023

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na kolonie w Poniku – zarówno z dofinansowaniem KRUS, jak i na ogólnodostępne. Proponujemy w tym roku dwa turnusy w następujących terminach: I TURNUS: 24.06. – 04.07.2023 r. II TURNUS: 27.07. – 06.08.2023 r. Więcej informacji:

Rok Pomocy Ukrainie

24 lutego 2023 roku dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców mija 12 miesięcy koszmaru wojny, ale też 12 miesięcy wypełnionych nadzieją i wiarą w solidarność. Dla milionów Polaków był to czas ogromnego zaangażowania i ofiarności. Również częstochowska Caritas aktywnie zaangażowała się w pomoc humanitarną udzielaną, tym którzy zostali na Ukrainie oraz uchodźcom, którzy przybyli na teren…

Zbiórka ofiar do puszek w parafiach

Czcigodny Księże Proboszczu, w niedzielę 12.02.2023 r. – zgodnie z wystosowanym apelem Konferencji Episkopatu Polski bardzo proszę o przeprowadzenie zbiórki ofiar do puszek celem wsparcia dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji. Bardzo proszę o dokonanie wpłat parafialnych na konto: 52 1020 1664 0000 3802 0463 6892, tytuł: „trzęsienie ziemi” Pomoc jest…