Centrum Wsparcia Międzynarodowego już działa!

Centrum Wsparcia Międzynarodowego to miejsce przyjazne dla osób z Ukrainy które przybyły do  Polski po dn. 24.02.2022 r. i legalnie przebywają na terenie naszego kraju. Celem funkcjonowania CWM jest odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby osób z Ukrainy, które znalazły swoje schronienie w Częstochowie oraz okolicach m.in. aktywizacji zawodowej (głównie kobiet) oraz potrzeba znalezienia form integracji dla…

Wolontariat studyjny ETNA – edycja 2022

W dniach 19.08.2022 – 26.08.22 odbył się zjazd wolontariatu studyjnego ETNA. Nasze Emerytalne Towarzystwo Nowej Aktywności podczas 7-dniowego zjazdu prowadziło działania wolontariackie m.in. międzypokoleniowe działania integracyjne z dziećmi i młodzieżą, przygotowywało paczki żywnościowe dla  osób ubogich w Magazynie Żywności, prowadzili działania integracyjne wewnątrzpokoleniowe dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz  przygotowywało pomoc rzeczową dla uchodźców w…

Współpraca z Wojewodą Śląskim w Zakresie Pomocy Społecznej na rok 2022

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej dzięki współpracy z Wojewodą Śląskim w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025 realizuje obecnie 3 zadania publiczne w zakresie wspierania działań mających na celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością.