Chrońmy seniorów

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem Caritas Polska przypomina o potrzebach seniorów, którzy w obecnej sytuacji wymagają szczególnej troski i opieki. Organizacja od marca prowadzi akcję #PomocDlaSeniora, dzięki której w pierwszych miesiącach epidemii tysiące seniorów otrzymało wsparcie. Wobec padających w ostatnich dniach rekordów zachorowań, pomoc jest obecnie potrzebna jak nigdy wcześniej, dlatego Caritas Polska…

Niedziela Św. Franciszka

Papież Franciszek wprowadził do kalendarza światowy dzień modlitw o ochronę świata stworzonego (który w Kościele Powszechnym obchodzimy 1 września). To zachęta dla nas, by z jednej strony doświadczyć piękna Stworzenia, do zachwytu nad nim, z drugiej okazja do podjęcia refleksji nad naszymi nawykami czy wykroczeniami przeciw Stworzeniu. Może nas to skłonić do wejścia na drogę…

Spotkanie SKC w Olsztynie

17 września 2020 roku w Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” w Olsztynie odbyło się spotkanie dla opiekunów i wolontariuszy szkolnych kół Caritas „Bezpieczni w Miłosierdziu”. Więcej TUTAJ

Caritas LAUDATO SI – granty na lokalne projekty ekologiczne

W ramach projektu Caritas Laudato si ogłoszony został konkurs grantowy. W 12 diecezjach można stworzyć lokalny eko-projekt i zyskać fundusze na zrealizowanie inicjatywy: 4000 zł / 10 000 zł lub 12 500 zł. Problem z segregacją śmieci, brakiem wody, smogiem? Wystarczy wymyślić rozwiązanie, zgłosić inicjatywę i działać! Animatorzy diecezjalni projektu zapewniają też pełne wsparcie merytoryczne.

Wyniki konkursu dla SKC w ramach projektu “Laudato si”

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej bierze udział w projekcie ekologicznym „Laudato si”, który jest wyrazem troski o nasz “wspólny dom” – Ziemię. W ramach tego projektu Szkolne Koła Caritas naszej diecezji wzięły udział w konkursie grantowym i 5 z nich otrzyma środki finansowe w wysokości 4000,00 zł na realizację inicjatyw ekologicznych w swoich szkołach.    

Budowa magazynu – etap III

Dobiegły końca prace związane z przedsięwzięciem „Zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zwiększenie odbiorców żywności o kończącym się terminie ważności przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej” finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całego przedsięwzięcia to 2 555 811,00 zł.