Mniej śmieci – więcej pamięci

Ruszyła akcja „Mniej śmieci – więcej pamięci”, która jest wspólną inicjatywą środowisk włączonych w działania ekologiczne (inicjatorzy oraz partnerzy akcji wymienieni są poniżej). Dzień Wszystkich Świętych to dla Polaków ważny moment i tradycja. Niektórzy mówią – trzecie najważniejsze święto w roku. Niestety czas wspominania szybko mija, natomiast pozostawione przy cmentarzach śmieci będą się rozkładać dłużej…

Komputery od Caritas Polska

W ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów, Caritas Polska przekazała naszej Caritas trzy Netbooki Terra Mobile 1515A. Komputery mają służyć dzieciom, które są naszymi podopiecznymi i nie mają sprzętu do nauki zdalnej. Są to dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową, z rodzin niepełnych, gdzie zakup sprzętu do nauki zdalnej przekraczał możliwości finansowe rodziny. Wypożyczony sprzęt…

Niedziela Św. Franciszka

Papież Franciszek wprowadził do kalendarza światowy dzień modlitw o ochronę świata stworzonego (który w Kościele Powszechnym obchodzimy 1 września). To zachęta dla nas, by z jednej strony doświadczyć piękna Stworzenia, do zachwytu nad nim, z drugiej okazja do podjęcia refleksji nad naszymi nawykami czy wykroczeniami przeciw Stworzeniu. Może nas to skłonić do wejścia na drogę…

Caritas LAUDATO SI – granty na lokalne projekty ekologiczne

W ramach projektu Caritas Laudato si ogłoszony został konkurs grantowy. W 12 diecezjach można stworzyć lokalny eko-projekt i zyskać fundusze na zrealizowanie inicjatywy: 4000 zł / 10 000 zł lub 12 500 zł. Problem z segregacją śmieci, brakiem wody, smogiem? Wystarczy wymyślić rozwiązanie, zgłosić inicjatywę i działać! Animatorzy diecezjalni projektu zapewniają też pełne wsparcie merytoryczne.