Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie – zadanie realizowane ze środków Gminy Miasta Częstochowa

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie (CRU2843/2017). Został otwarty 28 kwietnia 2017 r. Celem jego działalności jest realizacja zadania publicznego jaki jest zapewnienie wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, przebywającym na terenie miasta Częstochowy.

Kościół w Polsce dla Meksyku

Zwracam się z apelem do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, organizując Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku – „Kościół w Polsce dla Meksyku” – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Dzień ten będzie obchodzony…