I Światowy Dzień Ubogich

“Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie.” papież Franciszek  

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie – zadanie realizowane ze środków Gminy Miasta Częstochowa

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie (CRU2843/2017). Został otwarty 28 kwietnia 2017 r. Celem jego działalności jest realizacja zadania publicznego jaki jest zapewnienie wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, przebywającym na terenie miasta Częstochowy.

Kościół w Polsce dla Meksyku

Zwracam się z apelem do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce o pomoc dla ofiar kataklizmu. Chcemy to uczynić zarówno w wymiarze duchowym jak i materialnym, organizując Dzień Pomocy Ofiarom Trzęsienia Ziemi w Meksyku – „Kościół w Polsce dla Meksyku” – podkreśla przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Dzień ten będzie obchodzony…

Pomóżmy Norbertowi zrealizować marzenia

11-letni Norbert jest najmłodszym z czworga dzieci Pani Lucyny. Urodził się z niewykształconą prawidłowo małżowiną uszną oraz zarośniętym przewodem słuchowym zewnętrznym. Mikrocja, bo taką nazwę nosi wada wrodzona, na którą cierpi Norbert, zdarza się w 1 na około 10 000 urodzeń, a medycyna wciąż nie znajduje odpowiedzi na pytanie, co jest jej przyczyną.

Pomoc Bezdomnym – zadania realizowane we współpracy z Gminą Miastem Częstochowa

Schronisko dla kobiet „OAZA” (CRU/368/2016), Schronisko dla kobiet (CRU/291/2017),  Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Częstochowie – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (CRU/311/2016) i Schronisko dla bezdomnych rodzin (CRU/225/2016) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy z Gminą Miasto Częstochowa realizuje także zadanie z zakresu pomocy społecznej, jakim jest udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego…