Żywnościowy SOS

Z ostatnim dniem stycznia 2024 r. zakończyliśmy współpracę z Fundacją Biedronki drugą edycją Programu Pomocy „Żywnościowy SOS”. W ramach programu, którego celem jest przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywianiu, pomoc społeczna, dobroczynność, pomoc w sytuacjach kryzysowych, zostało udzielone wsparcie w postaci e-kodów dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w wysokości 25 000 zł.