Centrum Wsparcia Międzynarodowego udzieliło wsparcia ponad 500 cudzoziemcom z Ukrainy

Centrum Wsparcia Międzynarodowego, które przez 16 miesięcy udzielało wielopłaszczyznowej pomocy zakresu aktywizacji zawodowej oraz integracji społecznej, pomogło 546 obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. Projekt dofinansowany był ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców…