Jak Pokonać Bezdomność? – praktyczne treningi dedykowane kobietom w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem społecznym

W Schronisku dla Kobiet „Oaza” został zrealizowany projekt: Pokonać bezdomność 2023. Odbyły się zajęcia, których tematyka została podzielona na cztery bloki tematyczne: trening umiejętności interpersonalnych; trening dbałości o wygląd zewnętrzny i nauka higieny; trening komunikacji i radzenia sobie ze stresem; trening gospodarczy, sprzątania i kulinarny.

Treningi aktywizacji zawodowej i społecznej dla mężczyzn

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Częstochowie prowadzone przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej udziela całodobowego schronienia około 60 osobom dotkniętym problemem bezdomności. W celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, zawodowemu prowadzone są wielorakie treningi, by pomóc osobom w wyjściu z bezdomności. Treningi prowadzone są w dwóch Schroniskach: w schronisku dla kobiet i w schronisku dla mężczyzn. Są one kierowane…