Zapytanie ofertowe

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na załączonym do niniejszego zapytania Formularzu wyceny ofertowej na: kompleksowe wykonanie budowy budynku Kuchni Charytatywnej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Świętej Puszczy 6, 42-256 Olsztyn wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi.