Świetlica Środowiskowa Caritas

W Świetlicy Środowiskowej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizowane jest zadanie publiczne pt. „Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego” współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy.