Sprawozdanie Schroniska dla mężczyzn za I półrocze

W Schronisku dla bezdomnych mężczyzn realizowany jest projekt dofinansowany ze środków Wojewody Śląskiego w ramach programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021-2025 pt. ”Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Częstochowie” (numer umowy PSI.946.3.4.21.2023).