Współpraca z Wojewodą Śląskim w Zakresie Pomocy Społecznej na rok 2023

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej dzięki współpracy z Wojewodą Śląskim w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2021 – 2025 realizuje obecnie 4 zadania publiczne w zakresie wspierania działań mających na celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością oraz działań mających na celu poprawę warunków…