Karty NA CODZIENNE ZAKUPY

„Na codzienne zakupy”. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Caritas Polska oraz Fundacja Biedronki udziela Seniorom wsparcia w zmaganiu z ubóstwem i samotnością. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej udziela pomocy 350 Seniorom z terenu Archidiecezji Częstochowskiej w formie kart przedpłaconych do sieci sklepów Biedronka w ramach programu „Na codzienne zakupy”. Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 185 zł miesięcznie przez…

Rusza Podprogram 2021 PLUS Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ).

Z radością informujemy, że rusza tegoroczna edycja pomocy żywnościowej, która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Celem programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.