Partnerstwo Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Fundacji Biedronki na rzecz rozwoju pomocy żywnościowej osobom potrzebującym

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wraz z końcem kwietnia sfinalizował realizację Programu „Żywnościowy SOS” we współpracy z Fundacją Biedronki. Celem Programu było wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia najbardziej wrażliwych grup społecznych. Fundacja Biedronki przekazała Caritas Archidiecezji Częstochowskiej wsparcie w postaci e-kodów na zakupy do…