Rok Pomocy Ukrainie

24 lutego 2023 roku dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców mija 12 miesięcy koszmaru wojny, ale też 12 miesięcy wypełnionych nadzieją i wiarą w solidarność. Dla milionów Polaków był to czas ogromnego zaangażowania i ofiarności. Również częstochowska Caritas aktywnie zaangażowała się w pomoc humanitarną udzielaną, tym którzy zostali na Ukrainie oraz uchodźcom, którzy przybyli na teren…