Młodzież włączona w wolontariat w akcji!

15-osobowa grupa młodzieży „Włączonej w wolontariat!” w każdym miesiącu wykonuje 100 h działań wolontariackich w różnych dziedzinach pomocowych. Okres jesienno-zimowy jest dla nich czasem zintensyfikowanych działań na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

108 000 zł od Fundacji Biedronki

Nasza Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu. W ramach projektu otrzymaliśmy e-Kod na zakupy do sklepów sieci Biedronka o wartości 108 000,00 zł. Całkowita wartość e-Kodów,…