Młodzież włączona w wolontariat w akcji!

15-osobowa grupa młodzieży „Włączonej w wolontariat!” w każdym miesiącu wykonuje 100 h działań wolontariackich w różnych dziedzinach pomocowych. Okres jesienno-zimowy jest dla nich czasem zintensyfikowanych działań na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.