Centrum Wsparcia Międzynarodowego już działa!

Centrum Wsparcia Międzynarodowego to miejsce przyjazne dla osób z Ukrainy które przybyły do  Polski po dn. 24.02.2022 r. i legalnie przebywają na terenie naszego kraju. Celem funkcjonowania CWM jest odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby osób z Ukrainy, które znalazły swoje schronienie w Częstochowie oraz okolicach m.in. aktywizacji zawodowej (głównie kobiet) oraz potrzeba znalezienia form integracji dla…