Wolontariat studyjny ETNA – edycja 2022

W dniach 19.08.2022 – 26.08.22 odbył się zjazd wolontariatu studyjnego ETNA. Nasze Emerytalne Towarzystwo Nowej Aktywności podczas 7-dniowego zjazdu prowadziło działania wolontariackie m.in. międzypokoleniowe działania integracyjne z dziećmi i młodzieżą, przygotowywało paczki żywnościowe dla  osób ubogich w Magazynie Żywności, prowadzili działania integracyjne wewnątrzpokoleniowe dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz  przygotowywało pomoc rzeczową dla uchodźców w…