Spotkania profilaktyczne dla młodzieży w ramach projektu „Włączeni w wolontariat!”

Za nami 2 z 6 szkoleń profilaktycznych dla młodzieży, która zaangażowała się w działania wolontariackie. Podczas pierwszego spotkania: „Stop uzależnieniom – trzeźwy umysł to bogaty umysł” nasi wolontariusze zdobywała wiedzę na temat zniszczeń w organizmie oraz skutków społecznych wywołanych środkami psychoaktywnymi a w części warsztatowej kształtowali umiejętności skutecznego odmawiania propozycjom zażywania środków odurzających.