Centrum Wsparcia Międzynarodowego

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej otrzymał środki rezerw z Funduszu Pracy w wysokości 858 600 złotych na realizację projektu Centrum Wsparcia Międzynarodowego wybranego w konkursie ofert pn. Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023.