Obudź w sobie radość!

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest ważna. Czy wiesz, że… Dane Komendy Głównej Policji z listopada 2021 roku wskazują na drastyczny wzrost prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat (1339, tj. pół tysiąca więcej niż w 2020 roku), czyli każdego dnia mniej więcej czworo dzieci uznaje, że nie chce żyć.…