Niepełnosprawni z Ukrainy w Caritas Częstochowa

Częstochowska Caritas gości w swoich mieszkaniach pomocniczych w Częstochowie oraz w Centrum Duchowości „Święta Puszcza” w Olsztynie osoby niepełnosprawne wraz z ich rodzinami, które – po  wybuchu wojny na Ukrainie – przybyły do Polski. Dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z  niepełnosprawnością” w wysokości 87 200 złotych współfinansowane są…