Centrum Kryzysowe Pomocy Ukrainie

Informujemy, iż w Częstochowie działa już Centrum Kryzysowe dla Ukrainy. adres: ul. Ogrodowa 24/44 (wejście od ul. Piotrkowskiej) tel. 506 394 592 e-mail: ukraina@caritas.czest.pl Komunikacja w jęz. polskim i ukraińskim. Інформуєми, що в Ченстохові вже діє Центр Криизисовий для України  Адрес: ul. Ogrodowa 24/44 (вхід від вулиці Piotrkowskiej) Тел: +48 506 394 592 Ел. Адрес:…