Głodnych nakarmić

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej prowadzi jadłodajnie dla ubogich. Posiłki wydawane są w dwóch lokalizacjach przy ul. ks. S. Staszica 5 oraz przy ul. Stromej. Codziennie osoby potrzebujące skierowane do nas przez MOPS otrzymują ciepły obiad.