Odnowiony Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie

Wakacje były miesiącami intensywnych prac w budynku Domu Samotnej Matki i Dziecka prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców udało nam się zakupić farby, odnowić elewację budynku i założyć rolety w nowych oknach. Wymiana okien w placówce została dofinansowana w ramach Projektu Wsparcia Placówek dla Samotnych Matek realizowanego przez Caritas Polska.