Dzień Solidarności z poszkodowanymi w powodziach

Czcigodny Księże Proboszczu, w związku z tragicznymi zdarzeniami powodzi w Europie (szczególnie w Niemczech, Belgii, Holandii, nie wyłączając także dotkniętych miejsc w Polsce) w najbliższą niedzielę (25.07) Episkopat Polski zarządził Dzień Solidarności z poszkodowanymi połączony ze zbiórką ofiar w parafiach. Treść apelu z prośbą KEP przekazuję w załączniku.