Włączeni w wolontariat!

Widząc pozytywny wpływ zaangażowania w wolontariat na rozwój młodego człowieka oraz doświadczając zalet płynących z nauki współdziałania w grupie, z radością przyjęliśmy informację o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu „Włączeni w wolontariat!” ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.