Pomoc żywnościowa FEAD

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020. Obecna edycja trwa do września 2021 roku, a pierwsze paczki są wydawane od marca br.

Karty pomocy charytatywnej „Na codzienne zakupy”

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej realizuje Program pomocy charytatywnej dla najuboższych seniorów w postaci KARTY „Na codzienne zakupy”, umożliwiającej zakup artykułów spożywczych, artykułów higienicznych oraz środków czystościowych w sklepach Biedronka (Karta będzie doładowana w kwocie 150 zł miesięcznie).