Komputery od Caritas Polska

W ramach akcji Tornister Pełen Uśmiechów, Caritas Polska przekazała naszej Caritas trzy Netbooki Terra Mobile 1515A. Komputery mają służyć dzieciom, które są naszymi podopiecznymi i nie mają sprzętu do nauki zdalnej. Są to dzieci z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową, z rodzin niepełnych, gdzie zakup sprzętu do nauki zdalnej przekraczał możliwości finansowe rodziny. Wypożyczony sprzęt…