Świetlica opiekuńczo-wychowawcza

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą im. Jana Pawła II. Na jej terenie realizowane są dwie dotacje współfinansowane ze środków Gminy Miasta Częstochowy: „Świetlica środowiskowa dla dzieci” i „Młody obywatel miasta Częstochowy”.

Projekt „Senior-Wigor”

Caritas Archidiecezji Częstochowskie j realizuje projekt „Senior- Wigor”, ramach którego ma bogatą ofertę dla osób 60+, łączącą w sobie zarówno działania rekreacyjne, prozdrowotne, wspólne wyjazdy, udział w imprezach kulturalnych oraz różnego rodzaju zajęcia.