Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie – zadanie realizowane ze środków Gminy Miasta Częstochowa

Dom Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie (CRU2843/2017). Został otwarty 28 kwietnia 2017 r. Celem jego działalności jest realizacja zadania publicznego jaki jest zapewnienie wsparcia samotnym rodzicom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, przebywającym na terenie miasta Częstochowy.