Pomoc Bezdomnym – zadania realizowane we współpracy z Gminą Miastem Częstochowa

Schronisko dla kobiet „OAZA” (CRU/368/2016), Schronisko dla kobiet (CRU/291/2017),  Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Częstochowie – Schronisko dla bezdomnych mężczyzn (CRU/311/2016) i Schronisko dla bezdomnych rodzin (CRU/225/2016) Caritas Archidiecezji Częstochowskiej we współpracy z Gminą Miasto Częstochowa realizuje także zadanie z zakresu pomocy społecznej, jakim jest udzielanie wsparcia (schronienia), zapewnienie posiłku oraz niezbędnego…