Otwarcie Domu Samotnej Matki i Dziecka w Częstochowie

To pierwszy taki dom w Częstochowie. Działalność tego typu nie jest jednak novum dla Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, który posiada już wieloletnie doświadczenie w niesieniu pomocy kobietom, które trudna sytuacja życiowa zmusiła do poszukiwania schronienia w placówkach pomocowych. Przez 26 lat, dzięki pracy Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, prowadzony był Dom Samotnej Matki…