Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa jest nowym sposobem życia, w którym przyjęcie darów przeplata się ze służbą. Zmartwychwstanie to nic innego jak kochanie Boga w drugim człowieku, ponieważ tędy wiedzie najpewniejsza droga do szczęścia.