Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa jest nowym sposobem życia, w którym przyjęcie darów przeplata się ze służbą.
Zmartwychwstanie to nic innego jak kochanie Boga w drugim człowieku,
ponieważ tędy wiedzie najpewniejsza droga do szczęścia.